Βιογραφικό

Γεννήθηκα στα Όχθια – Αγρινίου – Αιτωλοακαρνανίας, σπούδασα στη Θεσσαλονίκη και από το 1983 ζω στην Αγία Βαρβάρα και εργάζομαι στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά. Είμαι πατέρας δύο κοριτσιών της Βασιλικής, πτυχιούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού του Α.Π.Θ. - κάνει διδακτορικό στο Λονδίνο - και της Κυριακής-Μυρσίνης, πτυχιούχου Παντείου Πανεπιστημίου, εργάζεται στο Λονδίνο.

Η πορεία σε στιγμιότυπα...

 • 2021
 • Υποψήφιος Δήμαρχος στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας
   
  Οκτώβριος 2018
 • Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου ΑγίαςΒαρβάρας
   
  2014-2018
  περισσότερα »
 • Διευθυντής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά
   
  Ιανουάριος 2013 έως σήμερα
  περισσότερα »
 • Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων (Ο.Σ.Υ.Ε.)
   
  απο το 1998 εως σήμερα
  περισσότερα »
 • Πρόεδρος Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)
   
  Δεκέμβριος 2010 - Δεκέμβριος 2012
  περισσότερα »
 • Οικονομικός Σύμβουλος Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α (2008-2009)
   
  Ιανουάριος 2008 - Δεκέμβριος 2009
 • Αντιδήμαρχος Δήμου Αγίας Βαρβάρας 2002,2004,2005
   

  Δημοτικός Σύμβουλος 1999-2006

  περισσότερα »
 • Πρόεδρος των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας (ΔΗ.ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Β.)
   
  Απρίλιος 2001 - Ιούνιος 2002
  περισσότερα »
 • Γενικός Διευθυντής της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Αγίας Βαρβάρας (Δ.Ε.Α.Δ.Α.Β.)
   
  Νοέμβριος 1997 - Μάρτιος 2001
  περισσότερα »
 • Προγραμματιστής – Αναλυτής συστημάτων πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
   
  1985-1987
 • Καθηγητής Οικονομικών και Κοινωνικών ζητημάτων σε σχολές μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.
   
  1982-1983
 • Σε λογιστήριο Ανώνυμης Εταιρείας
   
  1980-1981
 • Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
   
  1976-1981
 •  
  1978 στο Πανεπιστήμιο
 •  
  1976 στο Γυμνάσιο
 •  
  1969 στο Δημοτικό Σχολείο
 • 1969

Μέλος, κατά καιρούς, διαφόρων φορέων μέσω των οποίων αποκτήθηκε σημαντική Οργανωτική και Διοικητική εμπειρία με παράλληλη πλούσια Κοινωνική, Συνδικαλιστική, Πολιτική, Οικολογική και Αυτοδιοικητική δραστηριότητα, συμμετέχοντας ενεργά σε αντίστοιχα κινήματα.:

 • Μέλος Κεντρικού Εποπτικού Συμβουλίου για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
 • Μέλος Δ.Σ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α) (2013)
 • Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου
 • Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α) (1999 - 2003)
 • Πρόεδρος Διαδημοτικού οργάνου του Κέντρου Νέων Ευκαιριών και Υποστήριξης Γυναικών Δυτικής Αθήνας.(1999 –2002)
 • Μέλος Δ.Σ ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.)
 • Μέλος Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Επιμελητηρίων
 • Πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων Αθήνας- Πειραιά. (1992 – 1999)
 • Μέλος Δ.Σ του συλλόγου Φοιτητών της Οικονομικής Σχολής του Α.Π.Θ. και των Αιτωλοακαρνάνων σπουδαστών Θεσσαλονίκης

Φωτογραφίες

Στο Δημοτικό σχολείο Οχθίων - 1969

Στο Β' Γυμνάσιο Αγρινίου το 1976

Στο Πανεπιστήμιο - Θεσσαλονίκη

Στο Πανσπουδαστικό Συνέδριο (ΕΦΕΕ - 1978)

Στο Πανεπιστήμιο 1978

Αποφοίτηση από το Οικονομικό Τμήμα του Α.Π.Θ. - Ορκωμοσία 1981

1993. Πρόεδρος Συλλόγου Βιοτεχνικών και Επαγγελματικών Επιμελητηρίων - Εκδήλωση για τα παιδιά.

1993. Πρόεδρος Συλλόγου Βιοτεχνικών και Επαγγελματικών Επιμελητηρίων - Εκδήλωση για τα παιδιά.

1994. Πρόεδρος Συλλόγου Βιοτεχνικών και Επαγγελματικών Επιμελητηρίων - Εκδήλωση για τα παιδιά.

1996. Πρόεδρος Συλλόγου Βιοτεχνικών και Επαγγελματικών Επιμελητηρίων - Εκδήλωση για τα παιδιά.

1997. Πρόεδρος Συλλόγου Βιοτεχνικών και Επαγγελματικών Επιμελητηρίων - Εκδήλωση για τα παιδιά.

Θεσμοθέτηση τιμητικού βραβείου στους αριστεύσαντες μαθητές της Στ' τάξης του Δημοτικού Σχολείου Οχθίων προς τιμήν των γονέων.

Τιμητικό βραβείο στους αριστεύσαντες μαθητές της Στ' τάξης του Δημοτικού Σχολείου Οχθίων προς τιμήν των γονέων.(2010)

Τιμητικό βραβείο στους αριστεύσαντες μαθητές της Στ' τάξης του Δημοτικού Σχολείου Οχθίων προς τιμήν των γονέων.(2009)