Δραματική Σχολή

Η Δραματική Σχολή αποτέλεσε σημαντική πολιτιστική παρέμβαση στα δρώμενα του Δήμου. Αναπτύχθηκε, στην αρχή της δημιουργίας της, παράλληλα με το Θεατρικό εργαστήρι, το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στην καλλιέργεια της θεατρικής παιδείας στην περιοχή. 

Η ερασιτεχνική λειτουργία του θεατρικού εργαστηρίου έδωσε διέξοδο στην καλλιτεχνική - πνευματική αναζήτηση αρκετών δημοτών. Στις σημερινές συνθήκες απαιτείται η επαναδημιουργία του.

Φωτογραφίες

Με τη θεατρική ομάδα

Με τον Ιάκωβο Καμπανέλη

Εκδήλωση στην Λυρική Σκηνή

Με τα μέλη της θεατρικής ομάδας (Κώστα Μπάζο και Στέλιο Μπέση)

Εκδήλωση στη Λυρική Σκηνή