Εικαστικό Εργαστήρι

Νέα τμήματα, εκτός της ζωγραφικής όπως το Βιτρώ και η Φωτογραφία, εντάχθηκαν στο Εικαστικό εργαστήρι

Φωτογραφίες

Έκθεση Εικαστικών στο Μέγαρο "Μήτρος Σουλιμιώτης"

Έκθεση Εικαστικών στο Μέγαρο "Μήτρος Σουλιμιώτης"