Κέντρο Νέων Επιχειρηματιών

Η δημιουργία του Κέντρου Νέων Επιχειρηματιών προέκυψε από την αξιοποίηση προγράμματος του ΕΟΜΜΕΧ. Από τη λειτουργία του ωφελήθηκε η Δ.Ε.Α.Δ.Α.Β. με υλικοτεχνική υποδομή και αναδείχθηκε η Ένωση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Αγίας Βαρβάρας η οποία αγωνίστηκε για την προάσπιση των συμφερόντων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.   

Φωτογραφίες

Παρουσίαση "Κέντρου Νέων Επιχειρηματιών" στο Μέγαρο "Μήτρος Σουλιμιώτης"

Παρουσίαση "Κέντρου Νέων Επιχειρηματιών" στο Μέγαρο "Μήτρος Σουλιμιώτης"

Παρουσίαση "Κέντρου Νέων Επιχειρηματιών" στο Μέγαρο "Μήτρος Σουλιμιώτης"

Παρουσίαση "Κέντρου Νέων Επιχειρηματιών" στο Μέγαρο "Μήτρος Σουλιμιώτης"

Παρουσίαση "Κέντρου Νέων Επιχειρηματιών" στο Μέγαρο "Μήτρος Σουλιμιώτης"