Πρόεδρος Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

Στις 9 Απριλίου 2001 αναλαμβάνω Πρόεδρος του νεοσύστατου Νομικού Προσώπου "Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Βαρβάρας" με σκοπό τη συνένωση και οργάνωση των τεσσάρων πρώην Κρατικών Παιδικών Σταθμών, που περιήλθαν στο Δήμο, υπό ενιαία διοίκηση και λειτουργία, γεγονός που επιτεύχθηκε με τη συμπαράσταση και βοήθεια των εργαζόμενων.

Παρέμεινα Πρόεδρος μέχρι 2α Ιουνίου 2002 και στο διάστημα αυτό ακολουθήθηκε ενιαίος κανονισμός προμηθειών και ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διοργανώθηκαν κοινές εκδηλώσεις, ενώ συντάχθηκε νέο Οργανόγραμμα και  Κανονισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών . 

Δράσεις

Απόφαση ορισμού ως Προέδρου των ΔΗ.ΠΑΙ.Σ.Δ.Α,Β.

Φωτογραφίες

Με τα στελέχη των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (2002)

Κοπή πίτας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (2002)

Συνεργασία ΔΗ.ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Β. - Κ.Α.Π.Η. Μεταφορά εμπειριών

Συνεργασία ΔΗ.ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Β. - Κ.Α.Π.Η . Μέλη των ΚΑΠΗ επιδεικνύουν στα παιδιά παραδοσιακά παιχνίδια και κατασκευές.

Συνεργασία ΔΗ.ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Β. - Κ.Α.Π.Η. Μεταφορά εμπειριών

Εκδήλωση του ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ. στον Πειραϊκό Σύνδεσμο (28-2-2004)

Εκδήλωση του ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ στον Πειραϊκό Σύνδεσμο (28-2-2004)

Εκδήλωση του ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ. στον Πειραϊκό Σύνδεσμο (28-2-2004)

Εκδήλωση Δημοτικών Παιδικών Σταθμών στο προαύλιο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου (Μάιος 2002)

Εκδήλωση Δημοτικών Παιδικών Σταθμών στο προαύλιο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου (Μάιος 2002)

Με τα στελέχη των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (2002)