Δήμος Στράτου

Την τετραετία 2007 - 2010 εκλέγομαι Δημοτικός Σύμβουλος του Καποδιστριακού Δήμου Στράτου. Σημαντική ήταν η παρέμβαση για την προστασία του Περιβάλλοντος από αυθαίρετες επεμβάσεις σε δασικές εκτάσεις  και στον ποταμό Αχελώο για την κατασκευή χωματερής.

Φωτογραφίες

Στο Δήμο Στράτου - Ορκωμοσία 2007

Στο Δήμο Στράτου 2006

Στο Δήμο Στράτου 2006

Στο Δήμο Στράτου 2006

Στο Δήμο Στράτου 2006

Στο Δήμο Στράτου 2006

Στο Δήμο Στράτου. Εκδήλωση για την προστασία του Περιβάλλοντος (ΧΥΤΑ). Με το Νίκο Χρυσόγελο και ομάδα πρωτοβουλίας

Εκδήλωση για την προστασία του Περιβάλλοντος (ΧΥΤΑ). Με το Νίκο Χρυσόγελο

Κινητοποίηση για την προστασία του Περιβάλλοντος (ΧΥΤΑ). Με το Νίκο Χρυσόγελο

Εκδήλωση για την προστασία του Περιβάλλοντος (ΧΥΤΑ).

Εκδήλωση για την προστασία του Περιβάλλοντος (ΧΥΤΑ). Με το Νίκο Χρυσόγελο

Εκδήλωση για την προστασία του Περιβάλλοντος (ΧΥΤΑ). Με το Νίκο Χρυσόγελο

Κινητοποίηση δημοτών για την προστασία του Περιβάλλοντος (ΧΥΤΑ) στο Δήμο Στράτου.

Κινητοποίηση για την προστασία του Περιβάλλοντος (ΧΥΤΑ).

Κινητοποίηση για την προστασία του Περιβάλλοντος (ΧΥΤΑ).

Εκδήλωση για την προστασία του Περιβάλλοντος (ΧΥΤΑ). Με τον Νίκο Χρυσόγελο

Κινητοποίηση για την προστασία του Περιβάλλοντος (ΧΥΤΑ).

Εκδήλωση για την προστασία του Περιβάλλοντος (ΧΥΤΑ). Με το Νίκο Χρυσόγελο

Κινητοποίηση για την προστασία του Περιβάλλοντος (ΧΥΤΑ).