Πρόεδρος Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

Στις 16 Δεκεμβρίου 2010 αναλαμβάνω Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)  έως 31 Δεκεμβρίου 2012, οπότε συγχωνεύεται με άλλα Ταμεία και μετατρέπεται σε Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.).

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, σημαντικά έργα θεωρούνται η συνένωση των διάσπαρτων, στην Αθήνα, υπηρεσιών και η στέγασή τους σε ένα κτίριο στην οδό Φιλελλήνων 13 - 15, το οποίο ανακαινίστηκε σε διάστημα εννέα (9) μηνών, καθώς επίσης ο μηδενισμός των δαπανών για ενοίκια, η δημιουργία Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου Ασφαλισμένων, η απλοποίηση και μηχανογράφηση των διαδικασιών έκδοσης των συντάξεων και κυρίως η έκδοση πολλαπλάσιου αριθμού συνταξιοδοτικών πράξεων και η δημιουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων.

Το όλο έργο αναφέρεται σε ειδικό έντυπο λογοδοσίας που κατέθεσα στη Βουλή - όπως κάθε πρόσωπο που ασκεί εξουσία oφείλει να κάνει - και στην παρουσίαση - παράδοση που έγινε στον Υπουργό κατά την τελετή εγκαινίων του Μεγάρου της οδού Φιλελλήνων  (12-12-2012). 

Πολυμέσα

Πρωινή Ενημέρωση ΝΕΤ 08-03-2012

Φιλελλήνων ΤΕΑΔΥ 2012-11-24 16 26 43

Βουλή των Ελλήνων 24-11-2010

Παρουσίαση

Δράσεις

"Λογοδοσία - Απολογισμός έργου"

«Μεταφορά των υπηρεσιών του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. και των τομέων του Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α και Τ.Α.Δ.Κ.Υ.. .»

«Νέα ηλεκτρονική Υπηρεσία για την εξυπηρέτηση των συνταξιούχων του Τ.Ε.Α.Δ.Υ.»

"Έλεγχος Συντάξεων"

"Αλλαγή του τρόπου πληρωμής των Επικουρικών συντάξεων του Τ.Ε.Α.Δ.Υ.»

Δημιουργία "Μητρώου Ασφαλισμένων Τ.Ε.Α.Δ.Υ."

Κάλεσμα για ακρόαση σε επιτροπή της Βουλής

Φωτογραφίες

Στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

Η ανακαίνιση του "Μεγάρου Τ.Ε.Α.Δ.Υ."

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

Με τα στελέχη του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. στην αίθουσα υποδοχής - εξυπηρέτησης του κοινού

Με τα στελέχη του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. στην αίθουσα υποδοχής - εξυπηρέτησης του κοινού

Με στελέχη του Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

Με τα στελέχη του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. στην αίθουσα υποδοχής - εξυπηρέτησης του κοινού

Με τα στελέχη του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. στην αίθουσα υποδοχής - εξυπηρέτησης του κοινού

Με τα στελέχη του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. στην αίθουσα υποδοχής - εξυπηρέτησης του κοινού

Εγκαίνια του ανακαινισθέντος κτιρίου του Τ.Ε.Α.Δ.Υ., Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα (12-12-2012)

Εγκαίνια του ανακαινισθέντος κτιρίου του Τ.Ε.Α.Δ.Υ., Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα (12-12-2012)

Εγκαίνια του ανακαινισθέντος κτιρίου του Τ.Ε.Α.Δ.Υ., Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα (12-12-2012)

Εγκαίνια του ανακαινισθέντος κτιρίου του Τ.Ε.Α.Δ.Υ., Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα (12-12-2012). Διακρίνονται από αριστερά: Παπα Γιώργης Σελής, Βρούτσης, Βαβουγιός, Κιντής

Εγκαίνια του ανακαινισθέντος κτιρίου του Τ.Ε.Α.Δ.Υ., Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα. Παρουσίαση Ηλεκτρονικού Μητρώου (12-12-2012)

Εγκαίνια του ανακαινισθέντος κτιρίου του Τ.Ε.Α.Δ.Υ., Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα. Παρουσίαση Ηλεκτρονικού Μητρώου (12-12-2012)

Εγκαίνια του ανακαινισθέντος κτιρίου του Τ.Ε.Α.Δ.Υ., Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα. Παρουσίαση Ηλεκτρονικού Μητρώου (12-12-2012)

Εγκαίνια του ανακαινισθέντος κτιρίου του Τ.Ε.Α.Δ.Υ., Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα. Παρουσίαση Ηλεκτρονικού Μητρώου (12-12-2012)

Το κτίριο του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. επί της οδού Φιλελλήνων 13 - 15 πριν την ανακαίνιση

Το κτίριο του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. επί της οδού Φιλελλήνων 13 - 15 πριν την ανακαίνιση

Το κτίριο του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. επί της οδού Φιλελλήνων 13 - 15 πριν την ανακαίνιση

Το κτίριο του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. επί της οδού Φιλελλήνων 13 - 15 πριν την ανακαίνιση

Το κτίριο του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. επί της οδού Φιλελλήνων 13 - 15 πριν την ανακαίνιση

Το Τ.Ε.Α.Δ.Υ. μετά την ανακαίνιση.

Το "ΒΗΜΑ των ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ" για την ανακαίνιση

Το "ΒΗΜΑ των ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ" για την ανακαίνιση